Udbudsbistand og projektledelse – Indkøb af klinisk beslutningsstøttesystem

Udbudsbistand og projektledelse – Indkøb af klinisk beslutningsstøttesystem

3. jun. 2020

Silverbullet har bistået de danske regioner med udarbejdelsen af udbudsmateriale for et fællesregionalt beslutningsstøttesystem. Der er efterspurgt et standardsystem, som skal levere beslutningsstøtte til klinikere på regionale hospitaler samt lægepraksis i relation til især ordination af medicin. Silverbullet indgik i udbudsprojektet som arkitekt med ansvar for det tekniske spor – herunder koordinering og løbende samarbejde med projektets andre spor, kommunikation med regionale interessenter i forhold til krav til systemet samt etablering af udbudsmaterialets tekniske bilag. Dvs. den tekniske del af leverancebeskrivelsen samt bilag vedr. kundens IT-miljø, drift, vedligeholdelse- og support, servicemål og prøver.