Digital
Transformation

Digital transformation og strategi

En langsigtet strategi for forretningen forudsætter en stillingtagen til de digitale muligheder. Hvad er perspektiverne for udviklingen af virksomhedens ydelser, produkter og processer – og ikke mindst den grundlæggende forretningsmodel? Der er behov for at se på specifikke markedsmæssige og teknologiske trends i et langsigtet perspektiv – og tænke disse scenarier sammen med den eksisterende organisation og forretningsmodel som afsæt for en egentlig digital strategi. Heri kan investeringer og indsatser prioriteres og konkretiseres – og efterfølgende sættes på skinner.

360 grader rundt om IT
Udover at se fremad og sætte en retning, skal en digital strategi som udgangspunkt forholde sig til virksomhedens samlede digitale værdikæde. Vi arbejder efter en holistisk model, hvor den digitale strategi skal favne både infrastruktur – og infrastrukturservices, systemer, data, sikkerhed, compliance, processer og organisation. Tyngden og nedslagspunkterne kan så variere med virksomhedens behov og aktuelle situation.

Tag fat i os og lad os komme med et oplæg til en strategisk proces for din virksomhed.

Budgetanalyse, Business case og Gevinstrealisering
for nyt EPJ-system

Region Nordjylland er ved at udskifte strategiske hoveddele af deres kliniske arbejdsplads (EPJ) i forbindelse med ”end-of-life” på flere forretningskritiske systemer.

I forbindelse med valg af løsningen Columna fra Systematic har Silverbullet, an IQVIA business, udarbejdet en business case for den samlede implementering af systemet omfattende bl.a. opstilling af et ”nul-scenarie”, udvikling og operationalisering af business case model, model og plan for gevinstrealisering, opstilling af gevinstområder samt investeringskalkule. Opgaven omfattede en budgetanalyse af portefølje og omkostningsstruktur i regionens it-område samt opstilling af investerings- og bevillingsplan.

Vil du vide mere om Digital Transformation?

Kontakt Jens Hornemann fra Silverbullet-teamet, hvis du vil vide mere om Digital Transformation.

Vores services

01

IT-projektledelse

02

IT-arkitektur

03

IT-udbud

04

Digital
Transformation

05

TMC