IT-projektledelse

Effektiv styring af IT-projekterne

Det er efterhånden veldokumenteret, at implementering af et nyt IT-system i høj grad står og falder med projektledelsen – eller programledelsen for større projektporteføljer. God projektledelse forudsætter udover relevante IT-kvalifikationer et kendskab til løsningsmiljøet og til den specifikke branche, som løsningen skal fungere i. Og det forudsætter nogle grundlæggende ledelsesmæssige kvalifikationer understøttet af relevante metoder og standarder.

Erfaring udvikles i et fagligt miljø
Silverbullet kan tilbyde certificerede program- og projektledere med både en teknisk og en mere generisk profil. Fælles for disse er en fast tilknytning til Silverbullet og et fast tilhørsforhold til et fagligt og kollegialt miljø. De fleste projektledere har mere end 15 års målrettet erfaring med projektledelse – typisk indenfor udvalgte brancher. 

Afsæt i gængse metoder og standarder
Fagligt og metodisk læner Silverbullet sig op af de gængse og accepterede metoder og værktøjer til projekt- og programledelse. Alle vores projektledere er certificeret i Prince2 og flere er herudover certificerede indenfor MSP, MOP og ITIL. Vi ser metodeværktøjer og standarder som et fælles sprog og nyttige hjælpemidler i styring af et projekt eller en projektportefølje. Samtidig har vi en pragmatisk tilgang til anvendelsen af disse med respekt for lokale processer og måder at gøre tingene på.

Vil du vide mere? Du er velkommen til at kontakte os og vi stiller gerne op til et uforpligtende møde

Projektledelse af ”Fase 0”:
Beslutnings-proces for indkøb af nyt EPJ-system

Som led i en eventuel udnyttelse af Region Syddanmarks option på indkøb af systemet Columna fra Systematic igangsatte regionen et forprojekt – den såkaldte ”Fase 0” – der skulle etablere og formidle et samlet beslutningsoplæg til direktionen og Regionsrådet.

Silverbullet var ekstern projektleder på denne proces, og bistod over en periode på 6 måneder regionens projektleder med afklaringer af økonomi, jura, løsningsarkitektur og implementeringsstrategi – herunder som sekretariat for regionens it-ledelse og den over-ordnede programstyregruppe. Silverbullet var endvidere en del af det team – med hovedfokus på økonomi og kontrakt – der stod for den løbende dialog med leverandøren omkring tilpasning af løsnin-gen indenfor kontraktens rammer og fastlæggelse af endelig pris.

Vil du vide mere om IT-projektledelse?

Kontakt Torben Høy Christensen fra Silverbullet-teamet, hvis du vil vide mere om effektiv IT-projektledelse.

Vores services

01

IT-projektledelse

02

IT-arkitektur

03

IT-udbud

04

Digital
Transformation

05

TMC

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og TMC (Technology Management Consulting).

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.