Rammeaftaler

Silverbullet leverer konsulentydelser under disse rammeaftaler:

SKI

SKI-rammeaftale 17.11 (sammen med Rambøll Management Consulting).
SKI-rammeaftale 02.15 (sammen med Rambøll Management Consulting).

SKI-rammeaftale 02.17, Ydelsesområde 7 (sammen med ATEA).

SUNDHEDSDATASTYRELSEN

Rammeaftale om IT-Konsulentydelser inden for sundheds-IT 2022 – 2026, Delaftale A, C, D.

Desuden Delaftale E og F sammen med IQVIA Solutions Denmark.

DIGITALISERINGSSTYRELSEN

Dynamisk indkøbssystem vedrørende IT-konsulentydelser inden for risc, sikkerhed og compliance.

KOMBIT

Rammeaftale om IT-Arkitekter, Delaftale 2.

Sammen med Rambøll Management Consulting.

HELSEPLATTFORMEN

Rammeaftale om IT-Konsulentydelser.

Sammen med IQVIA Solutions Norway.

SKAT

SKAT’s Rammeaftale om forretnings- og analyseydelser til it-, teknologi- og datarelaterede projekter på Delaftale 1, 2 og 3. 

Sammen med Maximize Consult

REGIONERNE

Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, og Region Hovedstaden.

Rammeaftale på IT konsulenter.

Sammen med Rambøll Management Consulting.

Grønlands selvstyre

GRØNLANDS SELVSTYRE

Rammeaftale om indkøb af IT-konsulentydelser, Delaftale 1 og 2.

Sammen med Fujitsu.

KØBENHAVNS KOMMUNE

  • Dynamisk indkøbssystem vedr. IT-konsulenter.
  • Dynamisk indkøbssystem vedr. Compliance ift. IT-systemer, processer og data inden for sundheds- og omsorgsområdet.