Projektledelse af fælles regionalt projekt Minlog

Projektledelse af fælles regionalt projekt Minlog

3. jun. 2020

Regionerne har i Økonomiaftalen 2019 forpligtet sig til at eksponere EPJ-logs på borgernes MinLog på Sundhed.dk. Gennem Regionernes Sundheds-IT er der etableret fællesregionalt projekt, som skal koordinere udviklings-aktiviteter og afklare juridiske spørgsmål i processen. Region Nordjylland er projektledende organisation, og har bedt Silverbullet varetage den fælles regional projektledelse på MinLog projektet, som skal sikre, at regionernes logoplysninger viser på Borgerens MinLog på Sundhed.dk. Silverbullet har sikret juridisk afklaring og udarbejdet løsningsforslag i et projekt med mange forskellige politiske interesser. Projektets analyse- og afklaringsfase blev leveret inden for projektets rammer og er nu i implementeringsfasen.