IT-udbud

Få en effektiv og sikker gennemførsel af dit udbud

Fra en organisation påtænker at gå i udbud, til den påtænkte løsning er i drift, er der ofte en lang proces. Processen kan være risikofyldt og omkostningstung, både i forhold til egen organisation og økonomisk. Det er derfor afgørende at der på bedste vis tages hånd om de enkelte trin i udbudsforretningen, helt fra udbudsstrategi til implementering i organisationen.

Effektivt udbudsforløb
Vi har erfarne konsulenter, som har deltaget i alle aspekter af et udbud, og vi forstår de udfordringer et udbud giver. Vi kan bistå med at tilrettelægge udbudsprocessen, så den bliver effektiv og indfrier de opsatte mål. Vi kan sikre at såvel ledelse som forretningen bliver involveret rettidigt i processen og dermed undgå unødige forsinkelser.

Billigere udbudsproces
Det er vores erfaring, at mange virksomheder undervurderer omfanget og kompleksiteten af udbudsprocessen, og at det typisk tager længere tid end planlagt. Konsekvenserne er desværre alt for ofte at kvaliteten i udbudsmaterialet bliver for lav og at prisen bliver for høj. Måske kan du genkende billedet fra tidligere udbud i din egen organisation? Hos Silverbullet har vi stor erfaring med at ramme det rigtige niveau i udbudsprocessen, og sikre det ikke bliver mere kompliceret end nødvendigt.

Du er velkommen til at kontakte os og vi stiller gerne op til et uforpligtende møde.

Kravspecifikation og udbudsbistand – Indkøb af nyt bookingsystem

Region Nordjylland skulle efter EU reglerne gennemføre et udbud på nyt klinisk bookingsystem.

Silverbullet, an IQVIA business, havde det samlede ansvar for udfærdigelse af kravspecifikation til systemet, herunder styring af klinisk afklaring og kravformulering af kliniske krav, formulering af arkitektur- og tekniske krav, servicemål og driftsmæssige krav. Silverbullet skulle derudover sikre afklaring og alignment af teknik kontra jura, og deltage i udarbejdelsen af evalueringsmodel og tildelingskriterier. Silverbullet deltog afslutningsvis i evaluering og udvælgelse af leverandør samt i forhandling og kontraktindgåelse.

Bliv klogere på IT-udbud

Kontakt Torben Høy Christensen fra Silverbullet-teamet, hvis du vil vide mere om hvordan IT-udbud gennemføres bedst muligt.

Vores services

01

IT-projektledelse

02

IT-arkitektur

03

IT-udbud

04

Digital
Transformation

05

TMC

Silverbullet tilbyder en række rådgivnings-serviceydelser indenfor IT til både offentlige og private virksomheder. Vi yder services indenfor IT-projektledelse, IT-Arkitektur, IT-Udbud, Digital Transformation og TMC (Technology Management Consulting).

Rådgivningen er forankret i vores unikke viden om IT og teknologi. Vi hjælper dig til at få succes med dine projekter og opnå et effektivt samspil med de involverede mennesker.