Karen Marie Lynge er tilknyttet Silverbullet som associeret konsulent

Det er en stor fornøjelse at meddele, at Karen M. Lyng nu er tilknyttet Silverbullet som associeret konsulent!

Karen Marie er oprindeligt uddannet speciallæge i kirurgi og har 25 års erfaring med sundheds-IT primært i Danmark, men også i de øvrige nordiske lande. De sidste 15 år har Karen Marie varetaget chefstillinger, regionalt og statsligt, hvor hun har været projektejer, styregruppeformand eller ansvarlig chef på en lang række udviklingsprojekter. Fokus i arbejdet har altid været på understøttelse af den kliniske kvalitet med brug af sundheds-IT.

Karen Marie har særligt indsigt i registeropbygning, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for etablering af nyt landspatientregister (LPR3) og sygehusmedicinregisteret, ligesom hun har flere års erfaring som chef i RKKP. Yderligere har Karen Marie erfaring med indholdsmæssig standardisering og brug af klassifikationer i sundhedsvæsenet og har et indgående kendskab til muligheder og udfordringer med den ny internationale diagnoseklassifikation (ICD11). Ligesom hun har været en drivkraft i arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), hvor hun i 6 år har været chef for det nationale PRO sekretariat. Yderligere har Karen Marie stor erfaring i at arbejde tværsektorielt med digitalisering på sundhedsområdet, hvor hun blandt andet i flere år har været formand for Udvalg for Datakvalitet og Indberetning.

I Silverbullet glæder vi os over, at vi nu kan tilbyde Karen Maries kompetencer til vores kunder.

Læs mere om Karen Marie og de andre sølvkugler her.