Claus Kofoed til Silverbullet

Claus Kofoed er tilknyttet Silverbullet som associeret konsulent, og har været det i snart 8 mdr. Det er et samarbejde vi er rigtig glade for i Silverbullet!

Claus har været CIO i 14 år –  i hhv. Energinet, Region Nordjylland og Region Midtjylland, og har således lang erfaring med digitalisering i forskellige domæner; Tele-, Energi og Sundhed.

Som CIO har Claus beskæftiget sig med mange discipliner indenfor IT ledelse, og har således stor indsigt i de overordnede processer, arbejdsgange og kultur, der sikrer en effektiv IT organisation. At arbejde med arbejdskultur og medarbejdertrivsel samt ændre og optimere processer såvel internt i IT og på tværs mellem forretning og IT har været en gennemgående disciplin.

Claus har lang erfaring i samarbejde mellem forretningen og IT-afdelingen, for at sikre at digitalisering understøtter forretningen såvel i dagligdagen som i den strategiske retning. Han er således vant til at være rådgiver, sparringspartner, beslutningstager og styregruppeformand for komplekse projekter, samt være omdrejningspunkt i fastlæggelse og operationalisering af nye digitaliseringsstrategier.

Claus har ligeledes stor erfaring i at arbejde tværsektorielt indenfor sundheds digitalisering, bl.a. i tæt samarbejde med IT direktørerne i regionerne, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet, Danske regioner etc. Her har Claus haft flere roller så som medlem af Regionernes Sundheds IT i 10 år, og har endvidere været styregruppeformand for flere komplekse tværsektorielle og monosektorielle digitaliseringsprojekter.

Snart er Claus på vej til Grønland på en ny spændende opgave for en af Silverbullets nyeste kunder.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og muligheden for at kunne formidle Claus’ viden og indsigt til endnu flere af Silverbullets kunder.