Velkommen til Karina Skog Nielsen

Karina brænder for at understøtte digitalt sammenhængende arbejdsgang i sundhedsvæsnet. Hendes speciale er i feltet mellem projekter, portefølje og IT-understøttelse af arbejdsprocesser, hvor hun i de seneste 12 år bl.a. har beskæftiget sig med hospitalsbyggeprojekterne i de 5 regioner. Både med fokus på den teknologiudvikling projekterne åbner mulighed for og understøttelse af de effektiviseringskrav, der ligger til grund for byggeriernes finansieringstilsagn.

Karina er uddannet økonom og har i mere end 25 år arbejdet i sundhedssektoren, med udvikling og optimering af styringsprocesser, planlægning, effektivisering, anvendelse af mere data og IT-understøttelse. Senest har fokus især været på nye IT-områder, der opstår som del af sygehusbyggeriernes automatisering, logistik, bygningsstyring og sikkerhed.

Karina er allerede i gang med at omsætte strategi til praksis hos Silverbullets kunder i sundhedssektoren.

Læs mere om Karina og de andre sølvkugler her.