Torben Høy
Christensen

kommerciel direktør / COO

Fagligt

Torben har 40 års generel IT-erfaring, inkl. 25 års ledererfaring, hvoraf de 20 år har været indenfor Sundheds-IT. Han har varetaget forskellige roller, på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, på kunde- såvel som leverandørsiden.

Torben har udviklet og ledet IT-produktområder og varetaget det fulde ansvar for projektledelse og programledelse af flere store digitaliseringsprogrammer til sundhedssektoren i Danmark og Sverige, primært til regionernes sygehuse og det præhospitale område samt til omsorgsområdet i kommunerne. Fælles for disse programmer har været en stor organisatorisk og teknisk kompleksitet samt høj grad af leverandørsamarbejde og kontraktstyring. Torben forstår betydningen af, at en kvalificeret forretningsanalyse er en forudsætning for, at forretningsprocesserne kan IT-understøttes, og han kender de forandringsprocesser, som følger med, når forretningen digitaliseres.

Torben er erfaren med virksomhedsledelse og er vant til at arbejde med strategi, rådgivning og sparring indenfor flere områder, herunder IT-produkter, IT-governance, business case, forretningsanalyse, organisering og personaleledelse. Han har ledet systemudviklere, arkitekter, forretnings-eksperter, projektledere og underleverandører både nationalt og internationalt.

Han har deltaget i mange IT-udbud og har derigennem opbygget en stærk forståelse af den samlede proces for udbud/tilbud. Torben har bl.a. ledet tilbudsprocessen på leverandørsiden omkring EPJ/PAS udbud og har deltaget i evaluering og review af tilbud på kundesiden.

Han er resultatorienteret og har øjet på bolden. Han er god til at formidle komplekse problemstillinger på en forståelig måde og skaber et tillidsfuldt arbejdsmiljø, så der sker fremdrift selv i projekter hvor parterne er uenige.

Torben siger tingene som de er, og hans samarbejdspartnere kalder ham troværdig, tillidsvækkende, tryghedsskabende, lyttende og opmærksom. Og så sætter han stor pris på humorens betydning for det gode arbejdsmiljø.

Som konsulent er opgaverne mangeartede og Torben trives med at udnytte sine mangeårige erfaringer til at skabe resultater. Som leder på flere niveauer har Torben konkrete erfaringer med hvordan mennesker og organisationer fungerer i digitale miljøer, og hvorfor det ind imellem er en udfordring at realisere det forventede udbytte.

Med sin tekniske baggrund har han let ved at bygge bro mellem det tekniske og det forretningsmæssige og han motiveres ved at knuse de problemer der blokerer vejen til succes.

Personligt
Torbens største interesse er musik, som han bruger meget fritid på foran højttalerne derhjemme og ude på spillestederne. Derudover er han passioneret omkring cykelsport, dog primært foran tv og langs vejsiden.