Søren Vingtoft

Associeret konsulent

Fagligt

Søren er uddannet læge og har arbejdet professionelt med sundhedsinformatik i forskellige roller gennem 30 år både i det private og det offentlige spændende fra udviklingsingeniør, forsker, rådgiver, overlæge, klinikchef og elæge.

Søren har arbejdet med sundheds-it med fokus på klinik og det patientrelaterede gående fra EPJ, kliniske kvalitetsdatabaser, brugervenlighed, standardisering, indberetning, DRG og PRO til datadrevet klinisk IT-infrastruktur ift. beslutningsstøtte og AI.

Sørens hovedinteresse de sidste 10 år har været ifm. projekter indenfor det telemedicinske område med hjemmemonitorering og -behandling af kronikere. Gennem en innovationsbaseret tilgang har han bidraget til en succesfuld afdækning af nye muligheder for at omstille sundhedsvæsenet gennem teknologi og organisatorisk tværsektoriel nytænkning til at blive betydeligt mere patientcentreret og proaktivt bl.a. gennem rettidig medicinsk akut-hjemmebehandling af ellers indlæggelseskrævende tilstandsforværringer for multisyge kronikere og med en tilhørende aflastning af akutfunktionerne på sygehus. Modelleringen af e-sundhedstjenester og tillidsvækkende implementering har spillet en nøglerolle i dette arbejde. Han har også et skarpt øje for de dilemmaer, denne omstilling addresserer.

Derudover har Søren en mangeårig international erfaring gennem rådgivnings- og projektarbejde primært i Europa gennem deltagelse i adskillige EU projekter. Søren er også ekstern lektor på SDU, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet og en af hovedkræfterne i E-sundhedsobservatoriet.

Søren arbejder agilt og struktureret og har et skarpt, helhedsorienteret blik for samspilsmulighederne mellem teknologi, klinik, patienter og ledelse.

Personligt

Søren er gift med Anne-Marie og de har 6 voksne fællesbørn og en voksende flok børnebørn. Derudover er Søren en habil hjemmehåndværker med hang til gør-det-selv-projekter under devisen selvgjort er velgjort.