Silverbullet INSPIRE 2023

Den 6. oktober havde Silverbullet premiere på et nyt initiativ, hvor vi samlede alle konsulenter til en dag med faglig inspiration og kollegial hygge.

Denne gang havde vi besøg af disse prominente gæster:
Anja Monrad og Henning Langberg talte om perspektiver på AI i sundhedssektoren – teknologisk, etisk, legalt.
Henrik Vosegaard talte om Quantum Computing – hvad er det og hvad kommer det til at betyde for den digitale transformation i sundhedssektoren?
Christian Boel og Jan Kold talte om Det Digitale Sundheds-Danmark i et eksternt og tværoffentligt perspektiv, faciliteret af vores egen Dorte Stigaard.

Fra egne rækker havde vi desuden fornøjelsen af disse indlæg:
Karen M. Lyng orienterede om hvad ændringerne fra ICD 10 til ICD 11 kommer til at betyde for sundhedsvæsenet.
Søren Bæk præsenterede en metode til standardisering og styring af processer i implementering af store it-systemer.
Christian Provstgaard gav et indblik i konklusionerne fra Datatilsynets ekspertudvalg vedrørende anvendelse af Cloud i den offentlige sektor.

En meget inspirerende dag! Vi ser allerede frem til Silverbullet INSPIRE 2024.