Projektledelse og analyse – Indkøb af nyt EKG-System

Projektledelse og analyse – Indkøb af nyt EKG-System

15. maj. 2020

Som en del af Region Nordjyllands anskaffelse og implementering af et nyt EPJ-system har regionen haft behov for at analysere og tage stilling til de omkringliggende systemer, der ikke som udgangspunkt indgår i den nye EPJ-suite – herunder EKG.

Silverbullet har varetaget projektledelsen på et projekt, der skal afklare/opdatere klinikkens aktuelle brug af – og behov for apparatur og systemer til visning og lagring af EKG-data, indhente information om de øvrige regioners systemanvendelse samt scanne det aktuelle/potentielle udbud af løsninger og leverandører på området. Analysen opsamles i et overblik med anbefalinger til indkøb af EKG-system og apparatur samt snitflader til det nye EPJ-system.