Kravspecifikation og udbudsbistand – Indkøb af nyt bookingsystem

Kravspecifikation og udbudsbistand – Indkøb af nyt bookingsystem

15. maj. 2020

Region Nordjylland skulle efter EU reglerne gennemføre et udbud på nyt klinisk bookingsystem.

Silverbullet havde det samlede ansvar for udfærdigelse af kravspecifikation til systemet, herunder styring af klinisk afklaring og kravformulering af kliniske krav, formulering af arkitektur- og tekniske krav, servicemål og driftsmæssige krav. Silverbullet skulle derudover sikre afklaring og alignment af teknik kontra jura, og deltage i udarbejdelsen af evalueringsmodel og tildelingskriterier. Silverbullet deltog afslutningsvis i evaluering og udvælgelse af leverandør samt i forhandling og kontraktindgåelse.