Karina Skog Nielsen

Chefkonsulent

Karina brænder for at understøtte digitalt sammenhængende arbejdsgang i sundhedsvæsnet.

Fagligt

Karinas speciale er i feltet mellem projekter, portefølje og IT-understøttelse af arbejdsprocesser, hvor hun i de seneste 12 år bl.a. har beskæftiget sig med hospitalsbyggeprojekterne i de 5 regioner. Både med fokus på den teknologiudvikling projekterne åbner mulighed for og understøttelse af de effektiviseringskrav, der ligger til grund for byggeriernes finansieringstilsagn. Gennem effektiviseringskrav initieres mange og store IT-projekter, for at kunne understøtte arbejdsgange mere sammenhængende, til gavn for både patienter og personale.

Karina er uddannet økonom og har i mere end 25 år arbejdet i sundhedssektoren, med udvikling og optimering af styringsprocesser, planlægning, effektivisering, anvendelse af mere data og IT-understøttelse. Senest har fokus især været på nye IT-områder, der opstår som del af sygehusbyggeriernes automatisering, logistik, bygningsstyring og sikkerhed. Byggerierne åbner for store og nye dataområder, der får stor betydning for de fremtidige arbejdsprocesser ifm. effektiv drift af hospitalerne. Gennem ansættelse i mange forskellige funktionsområder og indgående kendskab til mange arbejdsprocesser på hospitalerne har hun i byggeprojekterne bl.a. haft ansvar for at stille krav og kvalificere løsninger fra bygherre-organisationen til rådgiverne, der er ansvarlige for projektering af byggerierne.

Karina arbejder bedst analytisk og struktureret bl.a. med at skabe sammenhænge og integration mellem arbejdsgange og teknologier. Hun har stor viden om sundhedsdataregistre og national infrastruktur og kan skabe overblik, for at arbejde med de datamæssige sammenhænge i sundhedssektoren til gavn for både medarbejdere og borgere. Hun er god til at tænke i procesmæssige sammenhænge og har etableret AS-IS og TO-BE analyser i mange forskellige projekter.

Med stort engagement og praktisk tilgang til opgaveløsningen formår Karina at, omsætte fra strategi til praksis indenfor sundhedssektoren.

Personligt

Karina afprøver gerne nye restauranter i København, går ofte ud og hører live musik fra jazzmusik på Montmartre til Operaen og ser også gerne et nyt teaterstykke eller en god ballet. Hun dyrker fritiden med rejser sammen med familie og venner, tager ofte i sommerhuset på Fyn og starter gerne dagen med en løbetur efterfulgt af et havbad – sommer eller vinter.