karen marie lyng

CHEFKONSULENT

Karen Marie er oprindeligt uddannet speciallæge i kirurgi og har 25 års erfaring med sundheds-IT primært i Danmark, men også i de øvrige nordiske lande. De sidste 15 år har Karen Marie varetaget chefstillinger, regionalt og statsligt, hvor hun har været projektejer, styregruppeformand eller ansvarlig chef på en lang række udviklingsprojekter. Fokus i arbejdet har altid været på understøttelse af den kliniske kvalitet med brug af sundheds-IT.

Karen Marie har særligt indsigt i registeropbygning, hvor hun bl.a. har været ansvarlig for etablering af nyt landspatientregister (LPR3) og sygehusmedicinregisteret, ligesom hun har flere års erfaring som chef i RKKP. Yderligere har Karen Marie erfaring med indholdsmæssig standardisering og brug af klassifikationer i sundhedsvæsenet og har et indgående kendskab til muligheder og udfordringer med den ny internationale diagnoseklassifikation (ICD11). Ligesom hun har været en drivkraft i arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO), hvor hun i 6 år har været chef for det nationale PRO sekretariat. Yderligere har Karen Marie stor erfaring i at arbejde tværsektorielt med digitalisering på sundhedsområdet, hvor hun blandt andet i flere år har været formand for Udvalg for Datakvalitet og Indberetning.

Karen Marie arbejder ud fra det princip at det er væsentligt, at IT både kan understøtte kvaliteten i den kliniske proces og sikre data til videre anvendelse, og at det er væsentligt at patienterne inddrages i udviklingen af sundheds-IT-systemer. Ved udvikling af ny løsninger er det væsentligt at sikre bred brugerinddragelse for at få alle perspektiver med og sikre anvendelighed i praksis. Det er væsentligt at teknologien udvikles ikke blot til at støtte det der bliver gjort i dag, men at de teknologiske muligheder udnyttes til at udvikle og forbedre arbejdsprocesserne. 

Udover chefopgaverne har Karen Marie i mange år været censor ved de teknisk videnskabelige uddannelser og har ad den vej en god kontakt til de universitetsmiljøer i Danmark der arbejder med sundhedsinformatik.