Jan Holdam

Chefkonsulent

Fagligt
Jans interesse for it (eller edb som det hed) blev vakt i gymnasiet hvor en ung og entusiastisk matematiklærer introducerede ”datalære” for klassen. Det blev til mange eftermiddage med kakao i koppen og hænderne på tastaturet. Det førte naturligvis til en uddannelse som datalog fra Aarhus Universitet og siden en række ansættelser i private it-virksomheder.

Jan startede som udvikler og har i sit erhvervsforløb blandt andet arbejdet som designer/arkitekt, projektleder, udviklingschef, databaseansvarlig, underviser og tester. Undervejs blev det til en HD i organisation.

Jan virker nu først og fremmest som it-arkitekt og teknisk projektleder, gerne med store og komplekse projekter med mange interessenter hvis behov skal bøjes mod hinanden. Den økonomiske vinkel er altid Jans udgangspunkt for en løsning, men det er også uhyre vigtigt at brugernes behov bliver tilgodeset, og at integrationer til andre systemer er velfungerende.

it-sikkerhed er et af Jans specielle interesseområder, og Jan følger Master IT-uddannelsen ved it-vest med netop speciale i it-sikkerhed.

Personligt

Jans fritidsinteresser er overvejende af sportslig karakter: Løb, volleyball og tennis. Jan har spillet volleyball og tennis siden ungdomsårene, men i de senere år er det først og fremmest løb der har Jans interesse. Jan løb sit første maratonløb i Paris i 2010; det hidtil seneste var Marathon du Chateaux de Médoc som Jan gennemførte forklædt som Superman. Som medlem af Marathon Globetrotters rejser Jan sammen med hustruen ud til maratonløb overalt i verden.