IT-arkitekter til Silverbullet med kendskab til KOMBIT, SKAT og SUNDHED

Silverbullet er blandt de førende konsulentfirmaer i Danmark indenfor rådgivning om IT-arkitektur til den offentlige sektor. Det er vi bl.a., fordi vi har fokus på udvikling og vedligeholdelse af et stærkt fagligt miljø, der understøtter faglig udvikling og kollegial sparring. Her adskiller vi os fra de IT-virksomheder, der leverer vikarer og ressourcer på interim basis. Vi tror på arbejdsfællesskabet som basis for faglig kvalitet og gode langsigtede kunderelationer. Og det går godt i Silverbullet. Vi har travlt, og der er stor efterspørgsel på IT-arkitekter og tekniske projektledere. Ikke mindst i forbindelse med de nye rammeaftaler, Silverbullet har vundet – alene og sammen med partnere – indenfor det seneste år: I sundhedssektoren, SKAT og KOMBIT. Og så er vi netop kommet på SKI 02.15 sammen med Rambøll. 

Derfor søger vi nu erfarne IT-arkitekter til vores kontorer i København og Aarhus med sektorkendskab indenfor Kommuner, SKAT og Sundheds-it.

Forventninger til kompetencer og erfaring: 

Generelt har vi følgende forventninger til potentielle kandidaters kompetencer og erfaring: 

  • Du har erfaring som IT-arkitekt eller konsulent/rådgiver fra leverandørsiden, og i samspillet med det offentlig – subsidiært erfaring med teknisk IT-projektledelse og/eller IT-administration. Gerne med en baggrund i softwareudvikling. 
  • Du har mindst 10 års erfaring fra rollen som IT-arkitekt, og har primært arbejdet i denne rolle i de seneste 2 år. 
  • Du har praktisk erfaring med design og implementering af integrationer – forretningsmæssigt, såvel som teknisk 
  • Du har praktisk erfaring med opgaveledelse indenfor IT-arkitektur eller teknisk projektledelse på store projekter – forstået som IT-løsninger/infrastruktur med flere integrationer, som understøtter lovgivning på området. 
  • Du har erfaring med udbudsforretninger i rollen som IT-arkitekt, herunder fokus på aftalers sammenhængskraft (arkitektur, udvikling, drift & forvaltning) 
  • Du har erfaring med agile udviklingsforløb, herunder inddragelse af driftsydelser, DevOps mm. 

Endelig forventer vi, at du har en kandidatgrad i datalogi, er civilingeniør med IT-baggrund, eller har en tilsvarende relevant kandidatuddannelse, der har været anvendt i dit arbejde som IT-arkitekt. Vi værdsætter, at du allerede er forsynet med relevante certificeringer, specielt TOGAF, eller at du har lyst til at tage dem. 

Forventninger til sektorkendskab:

Specifikt søger vi IT-arkitekter indenfor følgende sektorer: 

KOMBIT og kommunerne: 

Silverbullet søger IT-arkitekter med specifik viden om og erfaring fra det kommunale område. Silverbullet har aktuelt fokus på kommunernes behov for udvikling og implementering af fælleskommunale it-systemer, og som nyvalgt første-leverandør på KOMBIT’s rammeaftale vedrørende IT-arkitektur, oplever vi stor efterspørgsel på erfarne IT-arkitekter og tekniske projektledere til videreudvikling og udrulning af de fælleskommunale støttesystemer og infrastrukturen. 

Ud over ovennævnte generelle forventninger til erfaring og kompetencer er det et krav, at du har erfaring med arbejdet som arkitekt på opgaver knyttet til den fælleskommunale infrastruktur (serviceplatformen og støttesystemerne) – samt erfaring med infrastruktur og integration i kommunalt og regionalt regi. 

SKAT: 

Silverbullet er i et konsortium med bl.a. NNIT, Maximize og Zangenberg kommet ind på Danmarks største rammeaftale for IT-rådgivning i SKAT. Her har vi ansvar for og fokus på at levere dygtige arkitekter til videreudvikling af SKAT’s kritiske løsninger indenfor bl.a. ejendomsvurdering, inddrivelse, nyt toldsystem og digital post. Behovet for eksterne konsulenter er fortsat betydeligt, og der efterspørges løbende IT-arkitekter med kendskab til og erfaring fra de forskellige løsninger. 

Ud over ovennævnte generelle forventninger til erfaring og kompetencer er det et krav, at du har konkret erfaring med arbejdet som arkitekt på opgaver og løsninger knyttet til systemporteføljen i SKAT – enten fra UFST, eller fra en af de systemansvarlige styrelser. Du har herunder særlig erfaring med SAFE og agil udvikling samt de metoder og værktøjer, der anvendes i SKAT. 

Sundhedssektoren: 

Silverbullet har igennem flere år været blandt de væsentligste arkitekturrådgivere til regionerne og styrelserne på sundhedsområdet i Danmark. Vi arbejder aktuelt for alle de danske regioner, og på tværs af disse for bl.a. RSI og Sundhedsdatastyrelsen. Med henblik på at konsolidere vores position i sundhedssektoren ønsker vi at styrke og udbygge vores arkitekturteam på området med 1-2 erfarne arkitekter. 

Ud over ovennævnte generelle forventninger til erfaring og kompetencer er det et krav, at du har konkret erfaring med arbejdet som arkitekt på opgaver og løsninger knyttet til sygehusenes kliniske arbejdsplads. Dette indebærer indgående kendskab til klinikken og det samlede systemlandskab i sundhedssektoren. 

Forventninger til Silverbullet som arbejdsplads:

Silverbullet tilbyder et attraktivt professionelt miljø med fokus på faglig udvikling og herunder gode muligheder for efter- og videreuddannelse. Medarbejdergruppen er sammensat af erfarne konsulenter, der alle har en baggrund som ledere eller seniorspecialister i en kunde- eller leverandørorganisation. 

Vi er kendetegnet ved en uformel omgangsform og en flad organisation, hvor den enkelte konsulent har stort ansvar for og selvstændighed i opgaveudførelsen. Minimering af hierarki og bureaukrati er en del af vores ledelsesstrategi Endelig tilbyder vi sikkerhed i ansættelsen – hvor alder og erfaring ses som en styrke – samt en god løn. Læs mere om vores værdier og forventningerne til vores konsulenter her på siden.

For yderligere information, kontakt:

Jens Hornemann, Adm. Direktør, 2060 6701, jensh@silverbullet.dk

Torben Høy Christensen, Kommerciel Direktør, 2565 6068, thc@silverbullet.dk