DORTE STIGAARD

ASSOCIERET KONSULENT

Fagligt

Dorte har 20 års topledererfaring fra den offentlige sektor og mere end 30 års erfaring med fra forskellige positioner at arbejde med it og digitalisering – konsulent, projektleder, styregruppeformand, rådgiver, strategiudvikler og projektejer på direktionsniveau.

Siden karrieren for alvor tog fart i 2000 som leder af den regionale storskala-satsning Det Digitale Nordjylland, hvor en hel landsdel skulle afprøve fremtidens netværkssamfund, og hvor fokus skiftede fra it til digitalisering af sundhed og velfærd, uddannelse og kultur samt B2C og B2B i det private segment, har Dorte beskæftiget sig med, hvordan nye teknologier sammen med nye roller, ændret organisering og nye samarbejdsformer – også på tværs af brancher og sektorer! – kan bidrage til at skabe reel værdi for borger/kunde/samarbejdspartner. 

En helt særlig indsigt i sundhedsområdet er kommet fra 15 år som direktør og koncerndirektør i Region Nordjylland, og fra en række nationale og tværregionale poster omkring digitalisering af den offentlige sektor, herunder særligt sundhedsområdet. Dorte har således bl.a. været rådgiver i daværende videnskabsminister Helge Sanders IKT-råd, medlem af den nationale bestyrelse for Sundheds IT, medlem af og formand for RSI – Regionernes Sundheds IT-organisation, samt været med i opbygning af og bestyrelsesmedlem i DLSC – Danish Life Science Cluster. 

I perioden 2018-2022 var Dorte Innovationsdirektør og en del af direktionen på Aalborg Universitet, og sad her i AAU’s Strategiske Digitaliseringsudvalg, her med særligt fokus på værdiskabelse og etablering af stabile vidensbroer og nye samarbejdsformer internt og eksternt, også digitalt.

Udover at arbejde strategisk med digitalisering i mange forskellige roller og sammenhænge, har Dorte også stået ledelsesmæssigt i spidsen for konkrete transformationer, heriblandt særligt den telemedicinske landsdelssatning TeleCare Nord, samt senest digitalisering af AAU Innovation, fx CRM, Digital Arbejdsplads og app’en AAU Connect.

Dorte har særligt fokus på lederens mindset og rolle i en tid, hvor teknologier ikke længere kun indføres for at gøre det vi allerede gør, bare teknologiunderstøttet, men sammen med bedre brug af data, er et strategisk værktøj der, rigtigt indført og anvendt, giver mulighed for helt nye måder at levere ydelser på, at samarbejde på og skabe værdi for både mennesker og organisation.

Som erfaren topleder, med både forståelse for og erfaring med det krydspres og den politiske virkelighed, den offentlige sektor befinder sig i, brænder Dorte for at bidrage både organisatorisk og ledelsesmæssigt. Det kan handle om vision og strategier, og om hvordan man kommer videre til konkret handling og værdiskabelse.

Personligt

Privat er Dorte bosiddende i Aalborg, gift og har voksne børn. Hun er et socialt og engageret menneske, der elsker at rejse, vandre i naturen – og et godt glas vin i godt selskab.