CLAUS KOFOED

ASSOCIERET KONSULENT

Ledelse, strategi, digitalisering og implementering

Claus har været CIO i 14 år – 4,5 år i Energinet.dk, 3,5 år i Region Nordjylland og 6 år i Region Midtjylland. Claus har således lang erfaring med digitalisering i forskellige domæner – Tele-, energi og sundhedsdomæne.

Som CIO har Claus beskæftiget sig med mange discipliner indenfor IT ledelse, og har således stor indsigt i de processer, arbejdsgange og kultur, der sikrer en effektiv organisation – indenfor såvel udvikling, vedligehold, support, drift og IT sikkerhed.  At arbejde med arbejdskultur og medarbejdertrivsel samt ændre og optimere processer såvel internt i IT og på tværs mellem forretning og IT har været en gennemgående disciplin i de 14 år com CIO.

Stor erfaring i samarbejde mellem forretningen og IT-afdelingen, for at sikre at digitalisering understøtter forretningen såvel i dagligdagen som i den strategiske retning. Er således vant til at være rådgiver, sparringspartner, beslutningstager og styregruppeformand for komplekse projekter, samt være omdrejningspunkt i fastlæggelse af nye digitaliseringsstrategier herunder at operationalisere strategierne. Således er den nuværende Digitaliseringsstrategi i Region Midt udarbejdet i Claus’ tid som IT direktør.

Ligeledes stor erfaring i at arbejde tværsektorielt indenfor sundheds digitalisering, hvor Claus bl.a. har samarbejdet meget tæt sammen med It direktørerne i regionerne, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet, Danske regioner etc. I dette regi har Claus haft flere roller så som medlem af Regionernes Sundheds IT (RSI) i 10 år, som har som hensigt at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand og endvidere været styregruppeformand for flere komplekse tværsektorielle og monosektorielle digitaliseringsprojekter. Stor erfaring i styring af projekter med mange interessenter – herunder mange organisationer.