Analyse og udskiftning af integrationsplatform

Analyse og udskiftning af integrationsplatform

15. maj. 2020

Region Nordjyllands udskiftning af EPJ-system gav anledning til at kigge på, om regionen skulle fastholde den eksisterende integrationsplatform, som blev leveret af samme leverandør som det udgående EPJ-system. Silverbullets opgave var at foretage en analyse med henblik på at opklare om den eksisterende platform skulle fastholdes eller udskiftes, og hvilke alternativer der måtte være. Dette inkluderede analyse af den tekniske platform, governance- og driftsforhold, økonomi samt match til regionens samlede IT-strategi. Analysen viste, at den eksisterende platform skal udskiftes, og at regionen skal konsolidere alle integrationer på ny platform. Analysen blev afsluttet med indgåelse af aftale med den nye leverandør.