Analyse og løsningsvurdering – Laboratoriesvarportalen

Analyse og løsningsvurdering – Laboratoriesvarportalen

09. jun. 2020

Regionernes Sundheds-IT (RSI) ønskede at få vurderet hvorvidt den eksisterende løsning for Laboratoriesvarportalen – en service, der kan tilgås gennem sundhed.dk – var fremtidssikret. Silverbullet gennemførte en analyse, der både forholdt sig til teknologi, datasikkerhed, modenhed af processer og leverandørens udviklingsorganisation. Analysen blev gennemført ved granskning af tilgængeligt materiale kombineret med mundtlige og skriftlige interviews med involverede, relevante interessenter. Resultatet blev en rapport om løsningen med anbefalinger til videre skridt og en præsentation af væsentligste emner, som blev præsenteret for RSIs forretningsstyregruppe.